Yörükzâde Yâd Günleri (2-3-4 Nisan 2021)

(0 yorum)
Yorum Yapın

Yörükzâde Yâd Günleri (2-3-4 Nisan 2021)

Valiliğimiz himayelerinde, Bolvadin Belediyesi,  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Necat Gençlik ve Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği, “ Yörükzâde Ahmet Fevzi Hazretleri Yâd Etkinliği” 2-3-4 Nisan 2021 tarihlerinde program dahilinde gerçekleştirilecek.

YÖRÜKZÂDE AHMET FEVZİ EFENDİNİN KISACA HAYATI:

Yörükzâde Ahmet Fevzi Efendi, 1874 yılında Bolvadin'de doğdu. Babası Adana'nın Kayhan Yörüklerinden Mehmet Efendi, annesi ise Ağalar Sülalesinden Nefise Hanım'dır. Yörükzâde namıyla anılması babasının Kayhan Yörüklerinden olmasından ileri gelmektedir. İlk tahsilini Bolvadin Kaymaz Mahallesindeki 'Mahmut Hoca Mahalle Mektebi'nde), Üç yıl süren Rüştiye tahsilini de Bolvadin'de, daha sonra tahsilini sürdürmek için Konya'ya gitmiştir. 1893 tarihinden itibaren Konya Mebusu Mehmet Vehbi Efendi Hazretlerinin halka-ı tedrisinde bulundu. Daha sonra İstanbul'da Şeylühislam Musa Kazım Efendi Hazretlerinin öğreniminde bulundu. İcazetini( diploma) aldıktan sonra o tarihte açılan ruûs imtihanına girerek 150 kuruş maaşla ve TAŞRA MÜDERRİSİ unvanı ile Bolvadin'de ilim öğretimi ve vaat-u nasihat vazifelerini sürdürdü. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat- Esas'ın kabulü ile Bolvadin kazası ve çevresine halka vaaz-ı nasihat vazifesi ile görevlendirildi. 

18 yıl tahsil gördükten sonra 35 yaşında Bolvadin’e gelerek  önemini hâlen devam ettiren Alaca Camii’nde İmamlık ve vaizlik yaparak ilçe halkını irşâd vazifesini yerine getirdi. Cami yanındaki Hilmiye Kütüphanesini kuran Nakşibendi tarikatı halifesi Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi, talebelerine ve halka ilim, irfan, edep, ahlak, ruh terbiyesi veren zühd takva ve hilm sahibi zat idi.

Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi, 1957 yılında Bolvadin’de vefat etti''.

Yorumlar - 0

Görüşleriniz

Konum :

Web sitemize kaydolun

AfyonDayız'a üye olarak tüm sayfalarımızda yorum yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi öğrenmek bizim için önemli. Daha güzel bir Afyonkarahisar için..