Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi

(0 yorum)
Yorum Yapın

Gedik Ahmet Paşa Halk Kütüphanesi

 Afyonkarahisar İl Halk Kütüphanesi’nin adını aldığı Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazit Dönemi Sadrazamlarından  Gedik Ahmet Paşa,  Anadolu ve Karaman Seferleri sırasında uzun yıllar ilimiz Afyon’da kalmış ve 1473 yılında cami, hamam ve medreseden oluşan İmaret Külliyesini yaptırmıştır. Medreseye 200 kadar kitabını bağışlayarak Gedik Ahmet Paşa Medrese Kütüphanesi’ni kurmuştur. Bu dönemde Afyon ilinde Sıpyan Okulunun yanında açılan Recep Efendi Kütüphanesi ve Mevlevi Tekkesi Kütüphanesi de hizmet vermekteydi. Daha sonra aslen Afyon’lu olup, sarayın sipahi ağalığında bulunan, Ahmet Bin Mustafa Bin Ahmet Paşa, babası Hersekzade Ahmet Paşa’nın vasiyeti üzerine 380 adet kitabını daha bağışlamış ve kütüphane 1783 yılında medrese dışına çıkarılarak halka hizmet vermeye başlamıştır. Bu kütüphaneye Recep Efendi Kütüphanesi’nin kitapları da katılarak koleksiyon genişletilmiştir. Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Kütüphane Vakıflardan Maarif Vekaletine devredilmiş ve Mevlevi Tekkesinin kitapları da koleksiyona katılmıştır. 

 Kütüphane 1950’den sonra bugünkü Emek İşhanı ile Adliye Sarayı arasında ki Efkaf İdaresi olarak yaptırılan binaya, oradan Halkevi Binasına, oradan da Dumlupınar İlkokulu’nun bodrum katına taşınmıştır. 1971 yılından beri bugünkü binasında hizmet vermektedir.

 

Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi

Bakanlığımıza ait 1.231 m2 lik alanda, yetişkin bölümü, çocuk bölümü,
internet salonu, Süreli yayınlar salonu, depolar , teknik hizmetler salonu ve Millet Kıraathanesinin yer aldığı binada hafta içi 8.30 - 17.30 saatler arası  kütüphane hizmeti vermektedir. 2019 yılı 1. ve 2. Dönem İstatistik verilerine göre 22.102 Çocuk Kitabı, 70.226 Yetişkin Kitabı olmak üzere 92.328 kitap mevcudumuz vardır. 122.882 Kullanıcı (Okuyucu) sayımız vardır. 

 

GEZICI KÜTÜPHANE HIZMETI
İl Halk Kütüphanemize ait 03 EN 388 Plakalı Gezici Kütüphane aracı 2003 yılından itibaren kütüphanesi olmayan merkeze bağlı köylere okuyucu hizmeti sunmaktadır. Gezici Kütüphane Aracı 2019 yılında 8575 Adet kitap ile 8 köy ve Beldeye hizmet götürmektedir. Hizmet götürülen yerler ise:Erkmen - Salar- Susuz- Kızıldağ- Sülün- Karaaslan- Kalecik- Gebeceler Kasabasıdır.

KÜTÜPHANEYE ÜYELİK

  Üye olmak için TC Kimlik Numarasını gösterir bir belge ile başvuru yapmak yeterlidir. (0-15) yaşlar arasındaki üyeliklerde üyelik formunu velisi imzaladığından velisinin de kütüphaneye gelmesi gerekmektedir. Üyeliği gerçekleştirilen üyelerimize "Kütüphane Üye Kimlik Kartı" verilmektedir

Afyonkarahisar İli genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 16 kütüphane hizmet vermektedir.

Kütüphaneler iletişim bilgileri

Yorumlar - 0

Görüşleriniz

Web sitemize kaydolun

AfyonDayız'a üye olarak tüm sayfalarımızda yorum yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi öğrenmek bizim için önemli. Daha güzel bir Afyonkarahisar için..